• פייסבוק
  • אינסטגרם
08-6595190  |  054-5294246  |  אתר  |  שדרות אדמה

כניסה חפשית

לכל אירועי הפסטיבל

כניסה חפשית ליום אחד מלא, שלישי או רביעי

כניסה למופע

אחד

כניסה לסדנה

של 3 שעות

כניסה לסדנה

של שעה וחצי